Close

16. september 2021

Forskningssårsstuderende søges til Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase, Blodprøver og Biokemi

Vi søger en medicinstuderende med interesse for koagulation til et forskningsår.

Vi laver protokollen færdig sammen med dig i efteråret 2021 og søger om optagelse i foråret 2022 med henblik på start fra august 2022.

Baggrund

Ændringer i kropstemperatur påvirker koagulationen. I dyrestudier og på baggrund af personer med hedeslag er det beskrevet, at høj kropstemperatur kan medføre livstruende komplikationer som blodpropper og dissemineret intravaskulær koagulation. På nuværende tidspunkt er høj kropstemperaturs indvirkning på koagulationen dog kun sparsomt beskrevet og det vil have stor klinisk betydning at få mere viden om dette.

Formål

Formålet er at undersøge hvordan øget kropstemperatur påvirker trombocytterne og koagulationen generelt.

Praktiske forhold

Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase, Mave- og tarmkirurgi samt Opvågning, Bedøvelse og Operation er i gang med et klinisk forskningsprojekt, som undersøger ændringer i koagulationen ved tarmkræftkirurgi, hvor der skylles med varm kemoterapi såkaldt hypertermisk intraperitoneal kemoterapi (HIPEC). Forskningssårsprojektet er et selvstædig delprojektet af dette kliniske studie, hvor der er mulighed for at undersøge i detaljer, hvilken påvirkning den opvarmede kemoterapi har på koagulationen.

Som forskningssårsstuderende vil du deltage i patientinklusion, tage blodprøver og udføre laboratorieanalyser. Du vil også skulle deltage i ansøgning om midler til projektet. Du vil få grundig oplæring og blive superviseret løbende under hele forskningsåret. Vi håber på at kunne publicere resultaterne fra projektet i et internationalt tidskrift.

Miljø

Du vil blive tilknyttet forskningsenheden for Trombose- og Hæmostase, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital. Forskningsenheden er tværfaglig og består af senior forskere, ph.d.-, forskningssårs- og specialestuderende. Vi har ugentlige møder, undervisning og journal clubs. Forskningsenheden har et tæt samarbejde med flere andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Du vil derfor også komme til at arbejde sammen med forskere, læger, bioanalytikere og sygeplejersker.

Vejledere

Hovedvejleder

Anne-Mette Hvas

Professor, overlæge, ph.d.

Medvejleder

Ph.d.-studerende, stud.med. Mikkel Lundbech

Ansøgning

Hvis du er interesseret, så send gerne en motiveret ansøgning (0,5-1- A4 side) og et CV per e-mail til hovedvejleder Anne-Mette Hvas (annehvas@rm.dk) og ph.d-studerende Mikkel Lundbech (mikkln@clin.au.dk).

Ansøgningsfrist

15. oktober 2021