Close

7. september 2018

Forskningsårsstuderende til Neurokirurgisk Afdeling, AUH

Forskning i rygmarvsstimulation for kronisk neurogene smerter

Rygmarvsstimulation (Spinal Cord Stimulation, SCS) er en kirurgisk behandling for svære, oftest helt invaliderende, kroniske, neurogene smerter. Behandlingen består i indoperation af en elektrode i patientens epiduralrum i ryggen og efterfølgende stimulation med svag elektrisk strøm fra en ligeledes indopereret impulsgenerator (IPG).

Behandlingen er effektiv hos en stor del af disse hårdt ramte patienter, men ikke hos alle. Da selve implantatet er ekstremt dyrt, er der dels stigende fokus på metoder til at undersøge effekten af behandlingen, dels på metoder til at forudsige, hvilke patienter der vil have glæde af den.

Projektet er baseret på analyse af data fra neuromodulationsdatabasen, der er en database over alle SCS-patienter med data fra både AUH, AAUH og OUH, og består af tre delprojekter.

Der vil blive indgivet ansøgning til Lundbeckfondens neurokirurgiske scholarstipendie ved Dansk Neurokirurgisk Selskab (obs. ansøgningsfrist 21. sept. 2018).

Du kan læse det fulde projektopslag her eller kontakte professor og overlæge Jens Chr. Hedemann Sørensen, dr.med. på jenssore@rm.dk eller læge Kaare Meier, ph.d. på e-mail neuro@kaare.org.