Close

7. marts 2019

Dyreeksperimentelt forskningsår i karskade og nyrepåvirkning

Forskningsårsstuderende til Institut for Biomedicin ved Health, Aarhus Universitet

Vi søger en forskningsårsstuderende der vil arbejde med eksperimentelle musemodeller for hypertension eller diabetes. Projektet skal primært afklare betydningen af enzymet transglutaminase 2 for udvikling af karskade og nyrepåvirkning. Der er gode muligheder for senere at udvikle projektet med kliniske undersøgelser.

Du tilknyttes en forskningsgruppe med andre yngre forskere og bioanalytikere med stor erfaring i håndtering af dyremodeller og du vil blive oplært i de relevante metoder inkl. deltagelse i dyreforsøgskursus.

Vi søger en stud.med. der kan starte omkring 1. september 2019 og derfor skal søge om optagelse på forskeråret i foråret 2019. Er du interesseret i flere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte overlæge, lektor Niels Henrik Buus (nhb@biomed.au.dk) eller læge, professor Ulf Simonsen (us@biomed.au.dk).