Close

28. august 2019

Forskningsår i akutmedicin

Forskningsårsstuderende til Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Harvard Medical School, Boston

International forskning i akutmedicin

Motiveret, akutmedicinsk-interesseret medicinstuderende søges til forskningsår ved Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston, USA med start i februar 2020. Forskningsåret foregår i akutafdelingen, hvor du vil blive tilknyttet en veletableret gruppe under ledelse af professor, Nathan Shapiro, som vil være din amerikanske vejleder. Din hovedvejleder vil være professor, Annmarie T. Lassen, såfremt du er fra SDU, professor, Erika F. Christensen, såfremt du er fra AAU, eller professor, Hans Kirkegaard, såfremt du er fra AU.

Forskningsåret består af 12 måneders ophold i Boston. Ansættelsen er fra d. 1. februar 2020 og fondsmidler til løn og annuum er bevilliget fra TrygFonden. Yderligere finansiering skal du som studerende selv søge hjem.

Du vil skulle arbejde sammen med dygtige klinikere og verdensberømte forskere i et anderledes og udfordrende arbejdsmiljø. Der er stor sandsynlighed for, at der kan komme publikationer ud af dit arbejde samt aktiv deltagelse med abstracts ved internationale konferencer. Du vil få dyrebare erfaringer og et nyt perspektiv på forskning og akutmedicin, som vil gavne dig resten af din karriere.

Der forventes dedikeret, hårdt og målrettet arbejde af dig. Du vil indgå i forskningsgruppens vagtlag, der også dækker aften/nat og weekender. Du skal desuden starte kurser, fondsansøgning og protokol-skrivning før og under opholdet i USA.

Du skal gerne have afsluttet 9. semester, være interesseret i forskning og det akutmedicinske område og har mod på at prøve kræfter med et hårdt internationalt forskningsmiljø. Ligeledes forventes det, at dine engelskkundskaber er gode og at du er i stand til at sige til og fra.

Skriftlig, motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 side) samt CV sendes til emresearch.auh.harvard@gmail.com. Husk at notere i ansøgningen og mail, hvilket universitet du er studerende ved. Ansøgningsfristen for forskningsåret er d. 15. september 2019 og samtaler forventes afholdt sidst i september med projektansvarlige. Ved eventuelle spørgsmål kan du skrive til ovenstående mail.