Close

6. maj 2022

Forskningsårsstuderende søges til tværfagligt forskningsprojekt om Epstein-Barr virus associeret lymfom hos nyretransplanterede patienter i Norge og i Vestdanmark

Hvad tilbyder vi

Vi tilbyder et spændende tværfagligt arbejdsmiljø med fast base i forskningsafsnittet på Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital, hvor du vil blive tilknyttet ph.d-studerende Lene Ugilt. Du vil blive en del af forskningsgruppen på Nyresygdomme, hvor der er et godt socialt og fagligt sammenhold. Under projektet vil du desuden i 2-4 uger skulle arbejde på Rikshospitalet i Oslo for at hjælpe med indhentning og sammenkobling af data på norske patienter.

Der planlægges start af projektet i januar 2023 med mulighed for forberedelse inden.

Hovedvejleder på projektet: Professor Bente Jespersen, Nyresygdomme

Hvad søger vi

Vi søger en medicinstuderende gerne på kandidatdelen, som er nysgerrig på forskning, engageret og har interesse i at deltage aktivt i vores forskningsmiljø.

Baggrund

Infektion med Epstein-Barr virus (EBV) kan give mononukleose hos yngre og voksne mennesker, men virus har også et onkogent potentiale og kan forårsage udvikling af lymfom hos solide organtransplanterede patienter. Patienter, som ikke selv har haft EBV-infektion på tidspunktet for transplantation, men som modtager et EBV-positivt organ er i særlig høj risiko for udvikling af lymfom, og ca. 1/3 af patienterne dør af sygdommen. Vi mener, at det vil være muligt at forebygge sygdommen og forbedre prognosen, hvis vi bedre kan identificere patienterne, som er i særligt høj risiko.

Studiet

Vi ønsker i dette studie at belyse risikoen for udvikling af EBV-positiv og EBV-negativt lymfom og dets prognose i et observationelt kohortestudie hos alle nyretransplanterede patienter i Norge og Vestdanmark fra 2007 og frem til 2022. Projektet bygger på et veletableret samarbejde med Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, Odense Universitetshospital samt Aarhus Universitetshospital (AUH).

Hvem er vi

Vi er et meget dedikeret tværfagligt team bestående af nefrologer, hæmatologer, infektionsmedicinere, patologer og mikrobiologer i Norge og i Danmark, og arbejder tæt sammen for at forbedre diagnostik og behandling af disse patienter.

Vi har tidligere publiceret flere artikler om emnet, bl.a. ved en forskningsårsstuderende doi: 10.1111/tri.12744

Ansøgningsfrist d.1/6-22

Der indkaldes til samtalerfredag d.3/6-22

Kontakt

Bente Jespersen

Professor

Nyresygdomme

E-mail: bjesper@dadlnet.dk

For yderligere information kontakt

Lene Ugilt

Ph.d.-studerende

Nyresygdomme

E-mail: Lene.Ugilt@auh.rm.dk