Close

19. december 2018

Forskningsår på Translational Neuropsychiatric Unit med mulighed for ophold i USA

Forskningsprojekt der undersøger hvorvidt IL-1 hæmmere har antidepressive effekter

Forskningsprojekt vil være at gennemføre prækliniske behandlingsstudier med IL-1-hæmmere på forskellige rottemodeller for depression. Du vil under tæt vejledning stå for planlægningen og gennemførelsen af studiet, at analysere og tolke dine fund samt at skrive resultaterne sammen til en eller flere videnskabelige artikler.

Det primære studie forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter. Du vil få kontor- og arbejdsplads i det aktive og stimulerende miljø på Translational Neuropsychiatric Unit (TNU) under professor Gregers Wegener. Her udføres en meget bred vifte af neuropsykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.D.-studerende.

Derudover har vi et samarbejde med professor Charles Dinarello i Colorado, USA. Professor Dinarello opdagede IL-1 og afhængig af dine ønsker kan vi diskutere muligheden for et ophold i USA.

Vi søger en stud.med. der kan starte til efterår 2019. På grund af deadlines ved AU og fonde ønskes ansøgning med CV inden 1. februar 2019.

Ansøgning sendes til læge, ph.d.-studerende Ole Köhler-Forsbergkarkoe@rm.dk, eller lektor, Heidi Müller, ph.d.heidi.muller@clin.au.dk. Kontakt os gerne ved spørgsmål.