Close

19. januar 2017

Forskningsår på kardiologisk afdeling/institut for klinisk medicin, Skejby Sygehus.

Kardiologisk afdeling/Institut for Klinisk Medicin, Skejby Sygehus søger en engageret forskningsårsstuderende til et eksperimentelt studie i mus, hvor vi ønsker at undersøge effekten af intermitterende iltmangel i et ben på udviklingen af åreforkalkning.

Målet med forskningsåret er mindst én videnskabelig publikation med den forskningsårsstuderende som førsteforfatter. Vi forventer at studiet kan publiceres uanset udfald.

Studiet foregår i et samarbejde mellem 2 veletablerede forskningsgrupper på institut for klinisk medicin. Begge grupper har stor ekspertise i de anvendte metoder samt stor erfaring i vejledning af forskningsårsstuderende. Hovedvejleder er Prof. Hans Erik Bøtker.

Hvis du er interesseret i et eksperimentelt forskningsårsprojekt så send en mail til

Martin B. Mortensen, læge, ph.d. martin.bodtker.mortensen@clin.au.dk

eller

Jacob Johnsen, læge, ph.d. jacob.johnsen@clin.au.dk