Close

21. februar 2020

Forskningsår om effekterne af forskellig hormonbehandling for nedsat stofskifte

Medicinstuderende søges til forskningsårsprojekt ved Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital

Ansøgningsfrist: snarest muligt

Vil du være med til at undersøge effekten af forskellig typer af hormonbehandling hos patienter med for lavt stofskifte på livskvaliteten?

Afdeling for Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital søger en medicinstuderende til en 1-årig ansættelse som forskningsårsstuderende med start 1. september 2020. Der vil blive en opstartsperiode forud for ansættelse med forberedelse af projektet, samt oplæring og deltagelse i nogle af de kliniske dele af projektet.

Om forskningsprojektet
Endokrinologisk afdeling på Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital laver et projekt for patienter med for lavt stofskifte, der trods velreguleret TSH fortsat oplever nedsat livskvalitet. Studiet er et dobbeltblindet cross-over studie med 3 behandlingsarme, hvor patienterne i tre perioder af 16 uger randomiseres til tre forskellige typer behandling for nedsat stofskifte. Patienterne skal i behandling med:

  • Generisk levothyroxin (T4)
  • Kombinationen levothyroxin/liothyronin (T4/T3)
  • ”Thyroid”, som er et ekstrakt af svine-thyreoidea

Main outcome i det overordnede studie er livskvalitet, som vil blive målt efter hver interventionsperiode med et valideret spørgeskema, kaldet ThyPRO.

Din opgave under forskningsåret
Foruden at hjælpe med at inkludere og følge patienternes behandling under studiet, ønsker vi at undersøge hormonbehandlingernes effekter på blodtrykket i en subpopulation af patienterne. Denne del af studiet kommer til at udgøre hovedparten af forskningsåret som vil munde ud i en rapport, der kan benyttes som kandidatspeciale. Det tilstræbes desuden, at kunne gøre dette til en videnskabelig artikel til publikation, med dig som førsteforfatter.

Du vil komme til at indgå i et team af forskningsaktive læger med særlig interesse for thyroidea. Du vil desuden blive tilknyttet et aktivt forskningsmiljø på Diabetes og Hormonsygdomme, AUH med flere andre yngre forskere.

Om dig
Du er engageret med interesse i at fordybe dig i klinisk forskning inden for det intern medicinske område. Du har som minimum færdiggjort 8. semester. Der er ingen krav til tidligere forskningserfaring.

Ansøgning
Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send os en motiveret ansøgning (max 1 side), samt dit CV.

Du er velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål. Deadline for ansøgning er den 10. marts 2020. Vi indkalder de bedste ansøgere til samtale.

Kontakt

Marianne Thvilum
Læge, postdoc

E-mail: auh.doh.dithos@rm.dk
Tlf.: 28 77 73 34