Close

28. februar 2020

Forskningsår i tilknytning til ph.d.-projekt om det prægraduate kliniske undervisningsmiljø

Forskningsårsstuderende søges til Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet med start august 2020

Ansøgningsfrist: 25. marts 2020

Vi søger en studerende med interesse for medicinsk uddannelse til et fuldt finansieret forskningsår.

Om projektet
Projektets formål er at skabe ny viden om, hvad der karakteriserer undervisningsmiljøet på de kliniske afdelinger, der har medicinstuderende i klinikophold på kandidatuddannelsen i medicin, AU. Vi er specifikt interesserede i at undersøge, hvordan studerende vurderer undervisningsmiljøets evne til at motivere studerende, herunder om afdelinger med såkaldte ’studenter-klinikker’ ser ud til at adskille sig fra andre afdelinger. Resultaterne forventes at kunne understøtte videre udvikling af den kliniske undervisning på afdelingerne i Region Midt.

Projektet vil dels bestå af en kvantitativ analyse af data fra spørgeskemaet ‘The Undergraduate Clinical Education Environment Measure’ (UCEEM) og en fortolkende analyse med brug af teori om studerendes motivation og læring i kliniske undervisningsmiljøer.

Vi forventer at forskningsåret resulterer i en videnskabelig artikel.

Metoder
Der er i efteråret 2019 og foråret 2020 indsamlet data ved brug af UCEEM på alle kliniksteder på 3. og 6. semester af kandidatuddannelsen i medicin. Databehandling påbegyndes, når forskningsåret starter og vil skulle foretages i STATA.

Kompetencer hos kandidaten
Vi er på udkig efter en medicinstuderende, som har bestået 2. semester af kandidaten på medicin, og som er:

  • Interesseret i medicinsk uddannelsesforskning
  • Bekendt med deskriptive statistiske analysemetoder og gerne med STATA
  • God til at skrive på engelsk
  • Interesseret i at indgå i et tværfagligt forskningsmiljø på CESU

Vejlederteamet
Hovedvejleder: Lektor Mette Krogh Christensen, CESU, AU
Medvejleder: Ph.D.-studerende Louise Binow Kjær, CESU, AU

Tilknyttede forskere
Professor Torben Bæk Hansen, IKM
Professor Vibeke Hjortdal, dr.med., IKM
Pia Strand. ph.d., Lund Universitet

Er du interesseret, så send en e-mail, indeholdende ansøgning, CV og aktuelt semester, til Louise Binow Kjær.

Kontakt

Louise Binow Kjær
Ph.D.-studernede

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser
Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 82, Bygn. B
8200 Aarhus N

louise@cesu.au.dk