Close

6. juli 2020

Forskningsår i interaktionen mellem COVID-19 og tuberkulose

Forskningsårsstuderende søges til Infektionsmedicinsk Afdeling Q og Bandim Health Project

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

Der vides kun lidt om COVID-19 pandemiens følger i lav-indkomstlande. Samtidig vides meget lidt om interaktionen mellem COVID-19 og en anden lungeinfektionsepidemi – den globale tuberkuloseepidemi. Tuberkulose er den infektionssygdom, der slår flest mennesker ihjel, med 10 millioner tilfælde og 1,5 millioner dødsfald om året. Viden om interaktionen mellem disse sygdomme vil derfor potentielt være til stor gavn for den globale sundhed.

Vores forskningsgruppe følger en kohorte af tuberkulosepatienter i det vestafrikanske land Guinea-Bissau. Under forskningsåret vil du være udstationeret i Guinea-Bissau og indgå i den daglige drift af projektet, der involverer praktiske opgaver og supervision af lokale assistenter, der varetager den daglige inklusion af patienter, dataindtastning og andre opgaver, der sikrer den fortsatte indsamling af data til kohorten.

Du vil desuden få ansvar for dit eget projekt, som kommer til at omhandle behandlingsoutcome, sværhedsgraden af sygdom og risikofaktorer for dårligt outcome hos tuberkulosepatienter før og under COVID-19 pandemien. Du vil derved opnå erfaring med databehandling og andre færdigheder indenfor forskning generelt og i særdeleshed indenfor global sundhed og infektionsmedicin.

Projektet indgår i et dynamisk forskningsmiljø og fordrer stor selvstændighed, så du vil have mulighed for at påvirke projektet i egen retning.

Der foreligger protokol, men det forventes, at du selv søger fonde og legater. Hertil ydes vejledning. Det forventes ligeledes, at der kommer mindst en publikation i et internationalt peer-reviewed tidsskrift med dig som hovedforfatter ud af projektet. Det forventes at projektet opstartes i foråret 2021.

Bandim Health Project
Bandim Health Project (BHP), www.bandim.org, er et demographic surveillance site og dansk-guineansk forskningsprojekt, som har arbejdet i Guinea-Bissau siden 1978. BHP arbejder fortrinsvist med vaccineforskning, men har desuden infektionsmedicinske projekter tilknyttet indenfor tuberkulose- og HIV-forskning. Der er typisk flere danske PhD- og forskningsårsstuderende i Guinea-Bissau ad gangen, og der er et stærkt fagligt og socialt sammenhold både de danske forskere og de lokale assistenter imellem.

De danske forskere bor sammen, organiserer journal clubs sammen og bruger meget fritid sammen. Vi er en faggruppe, der spænder fra medicinere til matematikere og brænder for vores forskning, og det er således muligt at få sparring fra flere vinkler. Det lokale sprog er kriol, og det er derfor en forudsætning at lære kriol under sit ophold.

Om dig
Du er en medicinstuderende med stort gå-på-mod. Først og fremmest skal du brænde for forskningen og have et ønske om at gavne befolkningen i lavindkomstlande som Guinea-Bissau. Du skal have mod på at bo og arbejde et år i Afrika under tætte og primitive forhold. Arbejdet i Guinea-Bissau byder på mange uventede udfordringer, og det er derfor nødvendigt med stor selvstændighed, et åbent sind og en positiv indstilling. Hvis du har mod på dette, venter der dig et lærerigt år med store oplevelser.Vejledere

Vejledere
Christian Wejse, afdelingslæge, lektor, ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital

Frauke Rudolf, læge, ph.d., Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital

Kontakt

Anders Solitander Bohlbro
Forskningsårsstuderende

E-mail: asb@clin.au.dk

Bandim Health Project og Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Aarhus Universitetshospital