Close

2. april 2020

Forskningsår i critical illness myopati

Forskningsårsstuderende søges til Neurofysiologisk forskning, Aarhus Universitetshospital

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

Baggrund
Critical illness myopati (CIM) er en alvorlig komplikation, generelt kendt i intensivt regi efter kritisk sygdom med muskelsvækkelse eller vanskelighed ved afvænning fra respiratorbehandling til følge. Studier indikerer, at omkring hver tredje patient indlagt i intensivt regi udvikler CIM, men den reelle forekomst er ukendt på grund af manglende objektive metoder til diagnosticering. Desuden er sygdomsmekanismen bag CIM stadig ikke fuldt forstået, hvilket hindrer udviklingen af ny behandling.

Studiet
I dette studie, udført i et internationalt og tværfagligt samarbejde, vil vi undersøge sygdomsmekanismerne bag CIM. Der skal anvendes nye elektrofysiologiske metoder, bl.a. ’muscle velocity recovery cycles’ (MVRC) til at undersøge funktionaliteten af musklers cellemembraner. Dette menes at kunne give nyt indblik i sygdomsmekanismerne bag CIM hos patienter. I dette studie formoder vi også at finde elektrofysiologiske biomarkører til tidlig og sikker diagnose af CIM.

Hvad vi søger
Til dette kliniske studie er vi meget interesserede i en medicinstuderende som forskningsårsstuderende, og det er vort ønske, at vedkommende starter hurtigst muligt.

Hvem vi er
Vores forskningsgruppe er ekspert i MVRC metoden og vores videoartikel om metoden kan ses på: www.jove.com.

Hvad vi tilbyder
I forbindelse med nævnte forskningsår kan du forvente at opnå klinisk forskningserfaring, hvor du vil stå for undersøgelser af raske og patienter, klinisk og elektrofysiologisk, og forventeligt deraf opnå mindst en videnskabelig publikation.

Ansøgning
Såfremt nævnte opslag har din interesse, bedes du sende en e-mail til undertegnede kontakt.

Kontakt

Hatice Tankisi
Overlæge, klinisk lektor

E-mail: hatitank@rm.dk