Close

24. februar 2021

Forskningsår i blødning og trombose hos intensivpatienter med leversygdom

Forskningsårsstuderende til Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

Ansøgningsfrist: hurtigst muligt

Baggrund

Patienter med leversygdom har en ændret og skrøbelig hæmostatisk balance (”rebalanced haemostasis”), da leverens produktion af både koagulationsfaktorer og de naturlige antikoagulanter antitrombin, protein C og protein S kan være påvirket. Hvis patienten får andre sygdomme som fx infektion, hjerte- eller nyresygdom, tipper balancen særligt let, og derfor har patienter med eksisterende leversygdom højere risiko for både blødning og trombose end leverraske patienter.

Normalt bruger vi standardblodprøverne INR, aPTT og fuldblodskoagulation (ROTEM®) til at vurdere koagulationssystemet. Disse blodprøver er dog ikke velegnede hos patienter med leversygdom, da analyserne kun er følsomme over for mangel på koagulationsfaktorer og ikke for mangel på antikoagulanter. De giver altså et ufuldstændigt og i værste fald vildledende billede af den hæmostatiske balance og af dermed blødnings- og tromboserisiko hos den enkelte patient. Konsekvenserne kan være, at patienterne får udsat operative indgreb unødvendigt, ikke får nødvendig behandling med blodfortyndende medicin, eller får forkert behandling.

På Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase har vi udviklet specialanalyser, der giver et mere detaljeret billede af den hæmostatiske balance end vores nuværende standardanalyser. Vi ønsker at undersøge disse analysers evne til at beskrive koagulationssystemet hos kritisk syge patienter med leversygdom og forudsige blødning og/eller trombose hos disse patienter.

Formål

  • At undersøge koagulationen hos leversyge patienter indlagt på intensiv.
  • At undersøge sammenhængen mellem biokemiske ændringer og risiko for trombose og blødning hos disse patienter.

Perspektiver

At blive bedre til at forebygge og behandle trombose og blødning hos kritisk leversyge patienter.

Praktiske forhold

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase ved Blodprøver og Biokemi og Intensiv Øst, Aarhus Universitetshospital. Vi planlægger start 1. september 2021, såfremt der opnås finansiering. Projektet er et selvstændigt delprojekt til et større, igangværende intensiv-projekt. Du vil selv deltage aktivt i processen med protokolskrivning og fondsansøgninger i løbet af foråret 2021.

Som forskningsårsstuderende på projektet vil du få en alsidig dagligdag med inklusion af patienter indlagt på intensiv og udførelse af dynamiske koagulationsanalyser i vores forskningslaboratorium. Der er således både elementer af intensivforskning og laboratoriearbejde i projektet. Du vil få grundig oplæring, så tidligere laboratorieerfaring er ikke et krav.

Vejledere

Hovedvejleder
Anne-Mette Hvas
Professor, overlæge, ph.d.

Medvejleder
Julie Brogaard Larsen
Læge, ph.d.

Miljø

Foruden dine vejledere kommer du til at arbejde tæt sammen med læger og sygeplejersker på Intensiv Øst og med forskningsbioanalytikere i laboratoriet. Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase er en del af et større, tværfagligt forskningsmiljø ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital med mange forskningsårs-, speciale- og ph.d.-studerende tilknyttet. Der er et tæt samarbejde mellem forskningsafsnittet og rutinelaboratoriet på Blodprøver og Biokemi, og både læger, biokemikere og bioanalytikere ved afdelingen er aktivt engagerede i forsknings- og udviklingsprojekter.

Ansøgning

Hvis du er interesseret, så send gerne et par linjer om dig selv og om hvorfor du er interesseret i et forskningsår sammen med et kort CV per e-mail til læge Julie Brogaard Larsen.

Kontaktoplysninger

Julie Brogaard Larsen
Læge, ph.d.

E-mail: jullarse@rm.dk

Blodprøver og Biokemi
Aarhus Universitetshospital