Close

4. oktober 2019

Fuldt finansieret forskningsår i baterielle biofilm

Forskningsårsstuderende til Institut for Biomedicin

Interaktioner i bakterielle biofilm

Mange arter af Staphylococcus-bakterierne er humane patogene bakterier. Især methicillin-resistent Staphylococcus aureus (også kendt som MRSA) forårsager alvorlige og livstruende infektioner.

MRSA-bakteriernes evne til at etablere en infektion hænger tæt sammen med evnen til at danne biofilm – en extracellulær matrix bestående af forskellige polymere af sukkermolekyler, DNA og proteiner alle produceret af bakterierne selv. Biofilmen virker beskyttende på bakterierne således, at de bedre kan håndtere udefrakommende stress-faktorer, heriblandt værtsorganismens immunforsvar, antibiotika og fysiske påvirkninger så som slid eller væskestrømning.

Den strukturelle komponent i biofilm udgøres af proteiner arrangeret i meget velordnede sammenklumpninger, såkaldte funktionelle amyloider. Det er tidligere blevet på vist, at etableringen af disse funktionelle amyloider i biofilmen medfører antibiotikaresistens, idet antibiotikamolekylerne ikke længere kan nå ind til bakterierene.

I dag vides der stadig meget lidt om hvordan disse funktionelle amyloider dannes og hvordan de andre komponenter af biofilmen interagerer med dem. Ydermere vides det ikke hvorledes disse funktionelle amyloider påvirker og bliver påvirket af de cellekomponenter, som bakterierne møder, når der etableres en infektion. Disse cellekomponenter, som eksempelvis cellemembraner fra enten bakterierne selv, værtsorganismen eller komponenter af den extracellulære matrix i værtsorganismen, er det første som de funktionelle amyloider kommer i kontakt med, når de infektionsskabende bakterier samtidig laver biofilm.

Projektets formål er derfor at studere interaktionen mellem de funktionelle amyloider fra MRSA-biofilm og cellemembraner fra både bakteriecellerne og fra celler i den humane værtsorganisme.

Som forskningsårsstuderende vil du være tilknyttet Institut for Biomedicin med Lektor Christian Brix Folsted Andersen som hovedvejleder og Adjunkt Maria Andreasen som daglig vejleder. Det vil være muligt at have kontorplads på instituttet i forbindelse med laboratoriepladsen. Du kan forvente at opnå mindst en international videnskabelig publikation som førsteforfatter. Det vil på sigt være muligt at gå videre med et Ph.D.-forløb.

Projektet bygger på etablerede metoder og er fuldt finansieret. Vi forventer, at du ansøger om indskrivning til oktober 2019 med projektstart den 1. januar 2020.

Såfremt du har interesse i projektet, bedes du hurtigst muligt sende en kort motiveret ansøgning (max 1 A4 side) samt CV til Maria Andreasen (mariaj@biomed.au.dk, tlf.: 24211421). Du er også velkommen til at hanvende dig, hvis du har spørgsmål.