Close

30. oktober 2020

Forskningsår i gastroenterologi, abdominalkirurgi og klinisk epidemiologi

Forskningsårsstuderende til Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital med start den 1. september 2021

Ansøgningsfrist: 15. februar 2021

Vi søger en ambitiøs forskningsårsstuderende med start fra den 1. september 2021 til den gastroenterologiske forskningsgruppe på Klinisk Epidemiologisk Afdeling (KEA). Vi har flere spændende kliniske projekter på tegnebrættet, som du kan blive primus motor på. Disse projekter sigter bl.a. mod at forbedre kvaliteten af kirurgiske procedurer samt tilvejebringe viden, der øger vores forståelse af gastroenterologiske sygdommes udvikling og prognose, herunder særligt kolorektalcancer.

Som forskningsårsstuderende på Klinisk Epidemiologisk Afdeling bliver du en del af en stor gruppe ph.d.- og forskningsårsstuderende og kommer til at arbejde i et miljø, hvor den daglige interaktion mellem vejledere og studerende vægtes højt. Der vil tilmed være mulighed for internationalt samarbejde. Til gengæld forventer vi, at du er med fra projektets start inklusiv i udfærdigelsen af protokol og ansøgning til ph.d.-skolen samt i ansøgning af fonde og diverse godkendelser – naturligvis under grundig supervision.

Ansøgning
Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send en kort motiveret ansøgning til Frederikke senest den 15. februar 2021, hvori du fortæller lidt om dig selv.

Kontakt

Frederikke Schønfeldt Troelsen
MD-Ph.D.-studerende

E-mail: frtroe@clin.au.dk

Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Olof Palmes Allé 43-45
8200 Aarhus N

www.kea.au.dk