Close

14. februar 2022

Forskningsår: Blodpropper og blødning hos intensivpatienter – nye blodprøver til undersøgelse af fibrinolysen

Om projektet

Patienter indlagt på intensiv har ofte forstyrrelser i blodets størkningsevne og kan også have nedsat fibrinolytisk kapacitet, dvs. evne til at cleare dannede blodpropper fra kredsløbet. Nedsat fibrinolyse kan øge risikoen for at danne blodpropper og er associeret med dårligere overlevelse. Vores nuværende rutineblodprøver er dog ikke følsomme over for nedsat fibrinolyse, og derfor er det en stor udfordring at diagnosticere denne tilstand.

Ved Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase arbejder vi med specialanalyser, der mere detaljeret end vores nuværende rutineanalyser kan undersøge patienternes evne til at danne og nedbryde blodpropper. Vi ønsker at undersøge potentialet af en helt ny analyse til at karakterisere fibrinolytisk kapacitet hos patienter på intensiv.

Vi kan tilbyde

Som forskningsårsstuderende bliver du en del af et godt og alsidigt forskningsmiljø ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital. Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase er én af flere forskningsgrupper med p.t. to forskningsårsstuderende, fem ph.d.-studerende og to forskningsbioanalytikere tilknyttet. Vi vægter et godt fagligt og socialt miljø højt og holder ugentlige forskningsgruppemøder, journal club og sociale arrangementer.

Forskningsårsprojektet foregår i et samarbejde mellem Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase og Intensiv, og du vil derfor få både indblik i hverdagen på en intensivafdeling og fornemmelse for at arbejde med blodprøver som biomarkører for kliniske outcomes.

Hovedvejleder på projektet er lektor, læge, ph.d. Julie Brogaard Larsen.

Din rolle

Dine opgaver i forbindelse med forskningsårsprojektet bliver inklusion af intensivpatienter, håndtering af blodprøver og udførelse af fuldblodsanalyser samt dataanalyse og sammenskrivning af resultater. Derudover forventes det, at du arbejder selvstændigt med protokolskrivning i foråret 2022. Du får løbende supervision og vejledning i alle dele af processen.

Du vil blive grundigt oplært i laboratoriet af en af vores forskningsbioanalytikere. Erfaring med laboratoriearbejde er derfor ikke en forudsætning, selv om det er en fordel hvis du har interesse for det.

Forskningsåret planlægges med start 1. september 2022.

Om dig

-Du er på kandidatdelen af medicin (minimum bestået 1. semester kandidat ved forskningsårets start)

-Du er nysgerrig på forskning

-Du er engageret, positiv og ikke bange for at kaste dig ud i noget nyt

-Du kan arbejde selvstændigt og holde flere bolde i luften samtidig

-Du har det godt med patientkontakt

Ansøgning

Hvis du er interesseret, så send en mail med dit CV samt lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil lave forskning, senest den 1. marts, til Julie Brogaard Larsen: julie.brogaard.larsen@clin.au.dk

Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til projektet.