Close

10. august 2022

Forskningsår: Blodpropper og blødning hos intensivpatienter med nedsat nyrefunktion

Om projektet:

Patienter indlagt på intensiv har ofte forstyrrelser i blodets størkningsevne og har risiko for at udvikle enten blodpropper eller blødning. Patienter med nedsat nyrefunktion er i særligt høj risiko. Vi vil gerne undersøge om disse patienters evne til at nedbryde blodpropper (fibrinolysen) er ændret og om det evt. kunne bidrage til deres blødningsrisiko.

Ved Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase arbejder vi med specialanalyser, der mere detaljeret end vores nuværende rutineanalyser kan undersøge patienternes evne til at danne og nedbryde blodpropper. Vi ønsker at undersøge potentialet af en helt ny analyse til at karakterisere fibrinolytisk kapacitet hos patienter på intensiv.

Vi kan tilbyde:

Som forskningsårsstuderende bliver du en del af et godt og alsidigt forskningsmiljø ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital. Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase er én af flere forskningsgrupper med p.t. to forskningsårsstuderende, seks ph.d.-studerende og to forskningsbioanalytikere tilknyttet. Vi vægter et godt fagligt og socialt miljø højt og holder ugentlige forskningsgruppemøder, journal club og sociale arrangementer.

Forskningsårsprojektet foregår i et samarbejde mellem Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase og Intensiv, og du vil derfor få både indblik i hverdagen på en intensivafdeling og i laboratoriearbejde.

Vejledere på projektet er Julie Brogaard Larsen, læge og lektor ved Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase og Christine Lodberg Hvas, afdelingslæge og klinisk lektor ved Intensiv.

Din rolle

Dine opgaver i forbindelse med forskningsårsprojektet bliver inklusion af intensivpatienter, håndtering af blodprøver og udførelse af fuldblodsanalyser samt dataanalyse og sammenskrivning af resultater. Derudover forventes det, at du arbejder selvstændigt med protokolskrivning i efteråret 2022. Du får løbende supervision og vejledning i alle dele af processen.

Du vil blive grundigt oplært i laboratoriet af en af vores forskningsbioanalytikere. Erfaring med laboratoriearbejde er derfor ikke en forudsætning, selv om det er en fordel hvis du har interesse for det.

Forskningsåret planlægges med start 1. februar 2023.

Om dig

  • Du er på kandidatdelen af medicin (minimum bestået 1. semester kandidat ved forskningsårets start)
  • Du er nysgerrig på forskning
  • Du er engageret, positiv og ikke bange for at kaste dig ud i noget nyt
  • Du kan arbejde selvstændigt og holde flere bolde i luften samtidig
  • Du vil gerne patientkontakt, men kan også se dig selv i laboratoriet

Ansøgning

Hvis du er interesseret, så send en mail med dit CV samt lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil lave forskning, senest den 1. september 2022, til Julie Brogaard Larsen: julie.brogaard.larsen@clin.au.dk

Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til projektet.