Close

31. marts 2021

Forskning i urinvejsinfektioner

Forskningsassistent, forskningsårsstuderende eller specialestuderende til Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Ansøgningsfrist: 21. marts, kl. 12.00

Hvert år oplever mere end 150 millioner mennesker at få en urinvejsinfektion, og det er vurderet, at det globale urinanalysemarked vil nå 4,6 milliarder USD i 2024. Alle nationale og internationale guidelines anbefaler opsamling af midtstråleurin ved mistanke om blærebetændelse, men dette er svært hos børn eller voksne uden blærekontrol. Det er netop disse personer, som tegner sig for de fleste urinvejsinfektioner, og det kan tage timer at opsamle en urinprøve for sygeplejeren, ægtefællen eller forælderen.

Ved opsamling af urinprøver skal man undgå de første 5-10 ml urin, da den ofte er kontamineret med bakterier som ikke stammer fra blæren. I dag findes der ingen udbydere med fungerende løsninger til automatisk opsamling af midt-stråleurin hos personer uden blærekontrol. I stedet foregår indsamlingen af urin hos personer, som er inkontinente, på mange kreative måder:

  1. ved at sætte en pose i toilettet og håbe at personen kun tisser
  2. ved at engangskaterisere personen, hvilket kan være smertefuldt og personen er typisk ikke habil til at forstå, hvad der foregår
  3. ved at vride urin fra bleen ned i et uringlas
  4. via et uridom eller
  5. ved at være på toilettet med personen og håbe at fange noget urin.

MidUrine er et nyt innovativt device der løser disse udfordringer. Det har skabt begejstring blandt det plejepersonale der har fået det præsenteret. Produktet har en stærk patentbeskyttelse, og der er proof of concept på laboratorie niveau. For at få et nyt medical device ud til patienterne kræver det dog valideringer og kliniske studier af høj kvalitet. Det er her, du kommer ind.

Vi forventer

Vi forventer, at du har lysten og engagementet til at kaste dig ud i en række meget forskellige opgaver, som du bruger tiden på at få afsluttet samtidig med, at du tager dig tid til at dykke ned i litteraturen. Du kommer til at planlægge og indsamle urinprøver fra plejehjem og urologisk afdeling, i samarbejde med Klinisk mikrobiologisk afdeling, analyserer prøverne. Du kan eventuelt sideløbende udarbejde en protokol, som kan bruges i ansøgning om et forskningsår, som du kan fortsætte i, hvis du har lyst, eller du kan lave et kandidatspeciale. Vi forventer, at du bruger mindst en dag om ugen på projektet. I tilfælde af et eventuelt forskningsår, vil det selvfølgelig været tilpasset dette.

Hvad du får

Løn på 5.000 kr. per måned. Der er mulighed for at fortsætte i et klinisk forskningsår, som skal ende ud i en eller to videnskabelig publikationer, hvor du er førsteforfatter. Eventuelt kan du nøjes med et kandidatspeciale, hvis ikke du har mod på et forskningsår. Du får erfaring med rekruttering af patienter, afprøvning af MidUrine, indsamling af materiale, dyrkning og mikroskopi. Du kommer til at arbejde helt tæt sammen med erfarne og dedikerede forskere fra Forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Universitet, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital samt udviklere fra Aarhus Medical, som alle kan give dig feedback og opbakning hele vejen igennem dit forskningsår. Du får også indsigt i hvordan der innoveres i industrien og vil være med til at afprøve og validere et nyt medicinsk produkt.

Ansøgning

Ansøgning sker per mail til Morten Charles, og skal indeholde et CV samt en begrundelse for, hvorfor vi lige skal vælge dig. Ansøgningsfrist d. 21. marts, kl. 12.00.

Kontakt

Morten Haaning Charles
Lektor

Mail: mc@ph.au.dk