Close

10. april 2021

Forskning i børnecancer

Medicinstuderende søges til Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital med start hurtigst muligt

Ansøgningsfrist: 3. maj 2021

Hos børn med hjernetumorer kan det være vanskeligt at tage en diagnostisk biopsi af tumoren uden samtidig at beskadige de raske hjerneceller. Enkelte hjernetumorer kan endda være lokaliseret steder i hjernen, hvor det er helt umuligt at gennemføre en operation eller tage en biopsi uden at påføre børnene alvorlige neurologiske skader. De seneste års udvikling i molekylærgenetiske analyser har dog gjort det muligt at opspore brudstykker af kræftcellers DNA i blodprøver og spinalvæske.

Formål

I dette projekt ønsker vi, at undersøge om en ny metode til at opspore cirkulerende stykker af kræftcellernes DNA kan bruges ved diagnose af børn med hjernetumorer, bidrage til valg af behandling samt vurderingen af behandlingseffekten.

Projektet

Den studerende kan med fordel starte på deltid og evt. skrive et review som en del af en specialeopgave. For at samle et tilstrækkeligt antal prøver til projektet vil det være optimalt, at projektet sammensættes som et kandidat-ph.d.-studie.

Yderligere information og ansøgning

Kontakt Torben Stamm Mikkelsen eller Henrik Hasle for mere information om projektet. Skriv en kort ansøgning og send den til Torben eller Henrik.

Kontakt

Torben Stamm Mikkelsen
Læge, ph.d.

E-mail: torben.mikkelsen@clin.au.dk
Telefon: +45 2478 3154

Børn og Unge
Aarhus Universitetshospital

Henrik Hasle
Overlæge, professor

E-mail: henrik.hasle@skejby.rm.dk

Børn og Unge
Aarhus Universitetshospital