Close

10. august 2022

Forskning i behandling af nyresygdom

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår ved Institut for Biomedicin på Health, Aarhus Universitet, med start i februar 2023.

Projektet handler om kronisk nyresygdom. Alle kroniske nyrelidelser er kendetegnet ved tiltagende bindevævsdannelse i nyrevævet. Vi arbejder med potentielle behandlinger der kan bremse fibroseudviklingen med særlig fokus på betydningen af vævstransglutaminase enzymsystemet.
De akutte og kroniske effekter af forskellige stoffer der hæmmer vævstransglutaminase undersøges i dyremodeller eller nyrevæv fra mennesker.

Du tilknyttes et forskningsgruppe med danske og internationale Ph.D-studerende, post-docs og bioanalytikere. Du vil blive vejledt af gruppens forskningsledere og en Ph.D. studerende.

Du bliver bl.a. oplært i metoder til måling af fibrose i nyrevæv og blodtryksmålinger i forsøgsdyr.

Er du interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte én af følgende:

  • Professor Niels Henrik Buus, Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital & Institut for Biomedicin, Health, Aarhus Universitet. E-mail: nhb@biomed.au.dk.
  • Professor Ulf Simonsen, Institut for Biomedicin, Health, Aarhus Universitet. E-mail: us@biomed.au.dk.