Close

9. marts 2017

Forskning – fri eller økonomisk afhængig

Hvem styrer forskningen – medicinalindustrien eller uafhængige interesser – medicinstuderende fra fire danske universiteter sætter fokus på problemstillingen

Selskab for Medicinsk Studenterforskning, SMS, sætter fokus på finansiering af forskningen, når selskabet samler 120 medicinstuderende fra fire danske universiteter til selskabets niende kongres i Nyborg fra 16. til 19. marts.
Et af de vigtige punkter på programmet for konferencen afvikles fredag 17. marts, når et panel af både prominente og fagligt kompetente aktører drøfter medicinalindustriens rolle i den sundhedsvidenskabelige forskning.
Panelet vil byde ind med svar på spørgsmålet: Er industristøttet forskning fri og uafhængig, og er det overhovedet muligt at lave forskning af høj kvalitet uden den store økonomiske støtte, som medicinalindustrien årligt bidrager med.
Temaet optager mange. Både folk, der professionelt beskæftiger sig med sundhedsvidenskab, og det bliver i tiltagende grad debatteret i medierne og har derfor skabt diskussion i det brede samfund.
Panelet består af forskningschef i Lundbeck, Anders Gersel Pedersen, direktør for Steno Diabetes Center CPH, Allan Flyvbjerg, dekan ved SUND AAU, Lars Hvilsted Rasmussen, formand for Nordisk Cochrane Center, Peter Gøtzsche samt tidl. medlem af etisk råd, Thomas Plough.
Den sundhedsvidenskabelige kongres har været under forberedelse siden det tidligere efterår 2016 med 15 engagerede, frivillige medicinstuderende fra Aarhus Universitet som drivkræfter.
Kongressen for Medicinsk Studenterforskning har til formål at give forskningsaktive medicinstuderende mulighed for at præsentere deres forskning i et videnskabeligt forum, og samtidig give dem mulighed for at skabe netværk med andre studerende, og hente inspiration til kommende forskningsprojekter.
Kongressen for Medicinsk Studenterforskning har store ambitioner. Ud over at sætte fokus på aktuelle emner som spørgsmålet om, hvem der betaler en fri og uafhængig forskning, skal kongressen nå et fagligt niveau, der kan måle sig med kvaliteten af større nationale og internationale videnskabelige kongresser.
Derfor har kongressen deltagelse af erfarne etablerede forskere fra hele landet, som vil bedømme de studerendes foredrag og give feedback på deres præsentationsteknik. På den måde udmærker Kongres fra Medicinsk Studenterforskning som et afslappet men seriøst forum at træne sin formidlingsevne.
SMS har selv skabt det økonomiske grundlag for kongressen. Gennem fundraising er der skaffet flere hundredetusinde kroner, ligesom alt praktisk arbejde forud for og under kongressen varetages af bestyrelsens 15 medlemmer.
Kongressen der SMS’s største arrangement, men foreningens årsprogram tæller adskillige foredrag, kurser og workshops med forskningsrelevante temaer.
Da besparelser på universiteternes budgetter og kravet om fremdrift på uddannelserne i høj grad udfordrer mulighederne for studenterforskning, er det også vigtigt for SMS at fungere som politisk organ. Lokalt arbejder SMS for at forbedre mulighederne for studenterforskning på Århus Universitet gennem dialogmøder med Forskerskolen på Health, men foreningen er også en aktiv stemme i den nationale debat gennem indlæg i medierne og med henvendelser til sundhedspolitikerne på Christiansborg.

Kongres for Medicinsk Studenterforskning (KMS) 2017 holdes d. 16-19 marts på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg.
På kongressen vil 120 studerende fra alle landets fire sundhedsvidenskabelige fakulteter præsentere deres forskningsresultater.

Kontakt:
For mere information kontakt venligst
Kasper Glerup Lauridsen, Formand for Selskab for Medicinsk Studenterforskning
Mail: kglerup@hotmail.com
Tlf.: 22 46 78 15