Close

7. april 2020

Forsinkelse af forskningsår som resultat af situationen med coronavirus

Er nuværende forskningsårsstuderende og har du været nervøs for hvordan du skal få afsluttet dit igangværende projekt? Efter dialogmøde med institutterne, Forskerskolen og Dekanatet er følgende blevet vedtaget.

Forskningsåret og den nuværende situation med COVID-19 blev den 1. april 2020 drøftet på et møde i Dekanatet. Her blev besluttet, at de forskningsårsstuderende skal tilpasse deres projekt til de nye vilkår og om nødvendigt anmode om udsættelse af fristen for indlevering af forskningsrapport eller afsluttende akademisk arbejde. Du skal som forskningsårsstuderende altså først og fremmest tage kontakt til din hovedvejleder for at få hjælp til at færdiggøre forskningsåret inden for tidsfristen.

Aftalen med vejleder kan for eksempel omfatte hjælp til tilpasning af teori, metode og litteratur, hvis man er ved at afsluttet sit forskningsår. Hjælpen kan også være en revidering af protokollen der gør, at den studerende bliver i stand til at afslutte forskningsåret inden for den oprindelige tidsramme.

Hvis det bliver nødvendigt kan den studerende, efter aftale med hovedvejleder, anmode om udsættelse af indleveringsfristen. Her skal studerende på den gamle ordning (med aflevering af forskningsårsrapport – se evt. artiklen Forskningsårsforsvar og -rapport afskaffes) henvende sig til Forskeruddannelsen og vedlægge en udtalelse fra hovedvejleder. Studerende på den nye ordning (afsluttende akademisk arbejde efter aftale med hovedvejleder) skal aftale en ny frist med deres hovedvejleder og orientere Forskeruddannelsen. Den nye frist er ikke en forlængelse af stipendiet eller af orlov fra studiet, og forskningsåret skal derfor færdiggøres sideløbende med studiet og dermed finansieret af SU.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du altid kontakte foreningen på mail@studenterforskning.dk.