Close

27. august 2018

Foreningsdag for nystartede medicinstuderende

Foreningsworkshop for russere

Fredag d. 24. august 2018 havde vi de nystartede russere forbi til en workshop om metodiske problemstillinger i forskning

En stor del af de nye medicinstuderene havde valgt vores workshop på foreningsdagen, hvor de blev udfordret i at tænke kritisk og i begrænsninger ved et studie. I studiet skulle de sammenligne målinger foretaget analogt med stetoskop og blodtryksmanchet med digitale blodtryksmålinger. De studerende foretog selv målingerne, hvorefter de blev skrevet ind i en computer og data blev plottet med statistiksoftwaren R.

Russerne fik blandt andet spørgsmål som: “nu måler i jo blodtryk digitalt i en gruppe og analogt i en anden, men ville det ikke være smartere, hvis man målte med både digitalt og analogt på hver person?”, og de blev stillet over for at skulle se på styrker og svagheder ved studiet.

BT-målinger, digitalt vs analogt

BT-målinger, digitalt vs analogt

Af deltagerne var 47% kvinder og 53% mænd. Medianalderen var 21,5 år (spredning 20-29 år; 25%-percentil: 21 år; 75%-percentil: 22 år).

Blodtrykket (systolisk) målt manuelt var normalfordelt med et gennemsnit på 120 (SD: 9,4), hvilket passer godt med baggrundbefolkningen. Den automatiske blodtryksmåler målte med en større spredning. Data var ikke normalfordelt, og medianblodtrykket var 124 (spredning 98-161; 25%-percentil: 106; 75%-percentil: 139).

Vi håber, at de nye medicinstuderende fik en forsmag på hvor spændende forskning kan være, og har lyst til at komme til vores arrangementer.

Vi holder månedsmøde den første onsdag i hver måned, og alle er velkommen.