Se abstractbogen for Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2018 her

Velkommen til tilmeldingssiden for KMS18. Inden du begynder den egentlige tilmelding bedes du have følgende materialer klar:

 • Færdigskrevet Abstract i en tesktfil, klar til copy+paste
 • 3 stikord til abstractets emne
 • Afklaring om finansiering
  • Eller
 • Udfyldt formular for at søge legat til KMS18

Abstractet skal skrives på engelsk.

Abstractet skal indeholde:

 • Title  (maks. 200 tegn inkl. mellemrum)
 • Background  (maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
 • Materials and methods  (maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
 • Results  (maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
 • Conclusion  (maks. 300 tegn inkl. mellemrum)
 • Acknowledgements  (maks. 500 tegn inkl. mellemrum)
 • 3 keywords

Vi opfordrer til, at man i acknowledgements tilkendegiver, hvem der har finansieret projektet og alle økonomiske interesser der er i projektet.

Vi tilføjer “Background”, “Methods”, “Results” eller “Conclusion” i starten af det pågældende afsnit, når vi trykker Abstractbogen, så det skal du ikke skrive.

Abstractbogen skrives i LaTeX. Skal du bruge specialtegn, græske bogstaver eller matematiske tegn, så brug venligst formlerne, der er angivet på nedenstående sider:

Græske bogstaver

Hævet og sænket skrift

Matematiske tegn

Citationstegn

Bulletpoints og nummererede lister

Tjek venligst detaljerne for hver billettype, inden du påbegynder tilmeldingen. Vi har oprettet en række billettyper, da vi har modtaget et antal legater fra forskellige universiteter og sygehuse. Disse legater er tiltænkt studerende fra samme universitet eller hospital, der ikke på anden vis kan skaffe finansiering for deltagelse i KMS18.

Tilmelder du dig KMS18 via et legat, vil du ifm. tilmeldingen blive bedt om at uploade dokumentation (helst en PDF-fil) for, at du er tilknyttet det pågældende universitet eller hospital. Kan vi ikke verificere, at du er tilknyttet universitetet eller hospitalet, kan vi i yderste konsekvens blive nødt til at afvise din tilmelding.

SMS opfordrer til, at man tilmelder sig med egenbetaling, såfremt man kan skaffe finansiering gennem vejleder eller en fond, så kollegaer, der ikke kan skaffe finansiering, har mulighed for at komme med på et legat 🙂

Vi forbeholder os retten til at prioritere deltagere, der præsenterer egne resultater – enten i form af nye data eller evt. metaanalyser. (Systematiske) reviews vil blive nedprioriteret.

Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2018

Lokation:  

Venue Phone: 73 46 52 00

Venue Website:

Adresse:
Sandbjergvej 102, Sønderborg, 6400, Denmark

Beskrivelse:

Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2018 afholdes på Sandbjerg Gods.

Sandbjerg Gods ligger smukt ud til Als Sund lige nord for Sønderborg, hvilket fremgår af et kort over området.

<!--

Det nuværende Sandbjerg Gods blev opført af lensgrave Conrad Georg Reventlow i årene 1783 til 1788. Slægten Reventlow ejede Sandbjerg Gods helt frem til 1929, hvor det blev solgt til den københavnske overretssagfører Knud Dahl og hans hustru, Ellen Dahl. Ellen Dahl skænkede i 1954 godset til Aarhus Universitet, som ved hendes død i 1959 overtog den fulde dispositionsret over Sandbjerg Gods. Sandbjerg Gods drives i dag som Aarhus Universitets kursusejendom. -->

 • Kongres for Medicinsk Studenterforskning
  8. marts 2018 - 11. marts 2018
  16:30 - 12:30