Close

14. februar 2022

Er du interesseret i et forskningsår inden for det neurologiske speciale?

Hjernerystelse og piskesmæld kan begge give langvarige symptomer så som hovedpine, udtalt træthed og nakkesmerter. Da der er store ligheder mellem symptomerne, diskuteres det, hvorvidt tilstandene er forskellige.
I forbindelse med et forskningsprojekt på Hammel Neurocenter, har vi blandt andet målt nakkebevægelighed hos ca. 100 patienter med langvarige følger efter hjernerystelse for at undersøge problemstillingen.
Vi søger en forskningsårsstuderende til at analysere og fortolke disse data.
Som forskningsårsstuderende bliver du førsteforfatter, og målet er at publicere fundene i et internationalt tidsskrift.
Der vil også være mulighed for at deltage i andre projekter. Vi er fx i gang med at rekruttere til et stort RCT-studie, som afprøver en ny behandling af langvarige symptomer efter hjernerystelse.

Du kommer til at indgå i et diverst forskningsmiljø med ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger mm..

Forskningsåret er fuldt finansieret med start d. 1/9. 

Ved interesse kan professor og overlæge, Jørgen Feldbæk Nielsen, kontaktes på e-mail: joerniel@rm.dk og senest den 1.3.22