Science in the City

Festivalen foregår i dagene 21. – 26. juni 2014 på Carlsberg-grunden i København som en del af ESOF-2014-konferencen. Science in the city indgår som et af tre elementer i EuroScience Open Forum 2014, der desuden består af en faglig konference