Close

23. august 2019

Bladder Cancer Research Team (BLACREST) – Boot Camp

Er du interesseret i urinvejskirurgi og ønsker du at kombinere klinisk arbejde med en forskerkarriere?

BLACREST (Bladder Cancer Research Team) er en klinisk forskningsenhed, der er helliget forskning i alle aspekter af diagnostisk, behandling og kontrol af blæretumorer.

BLACREST Boot Camp er et intensivt tre-dages internat, hvor du introduceres og instrueres i relevante forskningstekniske redskaber og strategier samt indføres i udformning af kliniske videnskabelige protokoller kombineret med øvelser i stresshåndtering, samarbejde og strategi. Målet med Boot Camp’en er at udvælge relevante kandidater til et efterfølgende Ph.D.-forløb inden for klinisk blærecancerforskning under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Så har du intentioner om at gøre karriere i det bedste skærende speciale, og ønsker du at kombinere dette med en forskerkarriere, så er der her en enestående mulighed, og du opfordres til at søge om optagelse på BLACREST Boot Camp som en introduktion til feltet.

Deltagelse er gratis, men forudsætter opfyldelse af kravene for optagelse. Tidligere erfaring med forskning er ikke et krav.

Krav for optagelse

 • Minimum gennemført 9. semester på medicinstudiet og endnu ikke påbegyndt hoveduddannelse til speciallæge på tidspunktet for afholdelse af Boot Camp (februar 2019). Dvs. medicinstuderende fra og med 9. semester (efterår 2018) til og med læger i introduktionsstilling kan søge om optagelse.
 • Du må ikke være indskrevet til eller påbegyndt Ph.D.-forløb.
 • Godkendelse af 1. og 2. selektion (se nedenfor).

Der gives ikke dispensation for ovenstående krav.

Optagelses-proces

 • 1. selektion
  Skriv en kort motiveret ansøgning og indsend til e-mail-adressen auh.blacrest@rm.dk, senest 1. september 2019, kl 12.00. Angiv emnet for mailen ”BLACREST 2020”.
  Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger om dig samt en motivation for at søge ind på Boot Camp’en. Maksimalt 1 side i pdf- format. Ansøgninger der ikke opfylder formalia kasseres umiddelbart uden yderligere begrundelse. Øvrige ansøgninger modtager efterfølgende besked om evt. godkendelse til at gå videre til 2. selektion.
 • 2. selektion
  13. september 2019 udsendes fiktivt patientmateriale til godkendte ansøgere mhp. udformning af en kasuistik. Øvrige instruktioner medfølger. Kasuistikken skal afleveres senest 30. september 2019, kl 12.00.
  Efter en samlet vurdering, baseret på ansøgning, kasuistik og opfølgende personligt interview, udvælges maksimalt fire deltagere til 3. selektion i form af BLACREST Boot Camp 2020. Nærmere information om denne udsendes til godkendte aspiranter inden 1. november 2019.

Tidspunkt for Boot Camp

Onsdag d. 5. februar 2020, kl 06.00 (afgang Aarhus) til fredag d. 7. februar 2020, kl 20.00 (hjemkomst Aarhus).

Kontakt

Jørgen Bjerggaard Jensen
Professor, overlæge, dr.med.
Urinvejskirurgi, AUH og HEV