Close

11. september 2018

Bladder Cancer Research Team (BLACREST) – Boot Camp

BLACREST, Aarhus University Hospital

Er du interesseret i urinvejskirurgi og ønsker du at kombinere klinisk arbejde med en forskerkarriere?

BLACREST (Bladder Cancer Research Team) er en del af en klinisk forskningsenhed, der er helliget forskning i alle aspekter af diagnostisk, behandling og kontrol af blæretumorer.

BLACREST Boot Camp er et intensivt tre-dages internat, hvor du introduceres og instrueres i relevante forskningstekniske redskaber og strategier samt indføres i udformning af kliniske videnskabelige protokoller. Dette kombineres med øvelser i stresshåndtering, fysiske udfordringer, samarbejde og strategi. Målet med Boot Camp’en er at udvælge relevante kandidater til et efterfølgende PhD-forløb inden for klinisk blærecancerforskning under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Så har du intentioner om at gøre karriere i det bedste skærende speciale, og ønsker du at kombinere dette med en forskerkarriere, så er der her en enestående mulighed, og du opfordres til at søge om optagelse på BLACREST Boot Camp som en introduktion til feltet.

Deltagelse er gratis, men forudsætter opfyldelse af kravene for optagelse. Tidligere erfaring med forskning er ikke et krav.

 

Krav for optagelse

 • Minimum gennemført 9. semester på medicinstudiet og endnu ikke påbegyndt hoveduddannelse til speciallæge på tidspunktet for afholdelse af Boot Camp (februar 2019). Dvs. medicinstuderende fra og med 9. semester (efterår 2018) til og med læger i introduktionsstilling kan søge om optagelse.
 • Du må ikke være indskrevet til eller påbegyndt Ph.D.-forløb.
 • Godkendelse af 1. og 2. selektion (se nedenfor).

Der gives ikke dispensation for ovenstående krav.

 

Optagelses-proces

 • 1. selektion
  Skriv en kort motiveret ansøgning og indsend til mail-adressen: LOTTSNAB@RM.DK, senest 1. oktober 2018, kl 12.00. Angiv emnet for mail: ”BLACREST”.
  Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger om dig samt en motivation for at søge ind på Boot Camp’en. Maksimalt 1 side i pdf- format. Ansøgninger der ikke opfylder formalia kasseres umiddelbart uden afslag. Øvrige ansøgninger modtager efterfølgende besked, om evt. godkendelse til at gå videre til 2. selektion.
 • 2. selektion
  23. oktober 2018 udsendes fiktivt patientmateriale til godkendte ansøgere mhp udformning af en kasuistik. Øvrige instruktioner medfølger. Kasuistikken skal afleveres senest 14. november, kl 12.00.
  Efter en samlet vurdering, baseret på ansøgning og udkast til kasuistik, udvælges maksimalt 8 ansøgere til BLACREST Boot Camp 2019. Nærmere information om denne udsendes til godkendte ansøgere inden 1. december 2018.

 

Tidspunkt for Boot Camp

Onsdag d. 6. februar 2019, kl 07.00 (afgang Aarhus) til fredag d. 8. februar 2019, kl 16.00 (hjemkomst Aarhus).

 

Kontakt

Jørgen Bjerggaard Jensen
Professor, overlæge, dr.med.
Urinvejskirurgi, AUH og HEV