Close

1. juli 2020

Bladder Cancer Research Team (BLACREST) – Boot Camp

Er du interesseret i urinvejskirurgi og ønsker du at kombinere klinisk arbejde med en forskerkarriere?

BLACREST (Bladder Cancer Research Team) er en klinisk forskningsenhed, der er helliget forskning i alle aspekter af diagnostisk, behandling og kontrol af blæretumorer.

BLACREST Boot Camp er et intensivt tre-dages internat, hvor du introduceres og instrueres i relevante forskningstekniske redskaber og strategier samt indføres i udformning af kliniske videnskabelige protokoller kombineret med øvelser i stresshåndtering, samarbejde og strategi. Målet med Boot Camp’en er at udvælge relevante kandidater til et efterfølgende ph.d.-forløb inden for klinisk blærecancerforskning under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Så har du intentioner om at gøre karriere i det bedste skærende speciale, og ønsker du at kombinere dette med en forskerkarriere, så er der her en enestående mulighed, og du opfordres til at søge om optagelse på BLACREST Boot Camp som en introduktion til feltet.

Deltagelse er gratis, men forudsætter opfyldelse af kravene for optagelse. Tidligere erfaring med forskning er ikke et krav.

Krav for optagelse

 • Du er yngre læge eller medicinstuderende på 10.-12. semester svt. efterårssemesteret 2021
 • Du må ikke være påbegyndt et Ph.d.-forløb på ansøgningstidspunktet.
 • Du er godkendt til at søge via 1. og 2. selektion (se nedenfor).

Tidligere erfaring med forskning er ikke et krav. Der gives ikke dispensation for ovenstående krav.

BLACREST Boot Camp 2021

Optagelsesproces

 • 1. selektion
  • Skriv en kort motiveret ansøgning og indsend den til e-mail-adressen auh.blacrest@rm.dk, senest 1. september 2020, kl 12.00. Angiv emnet for mailen ”BLACREST 2021”.
  • Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger om dig selv samt en motivation for at søge ind på Boot Camp’en.
  • Ansøgningen må maksimalt fylde én side i pdf- format.
  • Ansøgninger, der ikke opfylder formalia, kasseres umiddelbart uden yderligere begrundelse. Øvrige ansøgninger modtager efterfølgende besked om evt. godkendelse til at gå videre til 2. selektion.
 • 2. selektion
  • Medio september 2020 udsendes fiktivt patientmateriale til godkendte ansøgere mhp. udformning af en kasuistik. Øvrige instruktioner medfølger.
  • Efter en samlet vurdering, baseret på ansøgning, kasuistik og opfølgende personlige interviews, udvælges maksimalt to deltagere til 3. selektion i form af BLACREST Boot Camp 2020. Nærmere information om denne udsendes til godkendte aspiranter i løbet af efteråret 2020.

Tidspunkt for Boot Camp

Onsdag d en 10. februar 2021, kl 06.00 (afgang Aarhus) til fredag den 12. februar 2021, kl 20.00 (hjemkomst Aarhus).

Kontakt

Jørgen Bjerggaard Jensen
Professor, overlæge, dr.med.
Urinvejskirurgi, AUH og HEV