Close

31. januar 2022

Bestemmelse af cirkulerede hjerneproteiner hos traumepatienter med hoved- og rygskade

Baggrund

Hoved- og rygskader hos traumepatienter er forbundet med høj dødelighed eller risiko for blivende funktionsnedsættelse. I skadens tidlige fase er det vanskeligt at forudsige det individuelle forløb, hvilket har store personlige og behandlingsmæssige konsekvenser.

Ved skade på hjernevævet frigives intracellulære proteiner til cerebrospinalvæsken. Der er sammenhæng mellem skadens alvorlighed, patientens prognose og niveauerne af de frigivne proteiner. Blod-hjerne-barrierens tæthed har imidlertid tidligere gjort det vanskeligt at måle hjerneproteiner i blodet. Men vi har nu implementeret ny laboratorieteknologi, som gør det muligt at måle et stort antal hjerneproteiner i en almindelig blodprøve.

Ved at måle proteiner fra en række af hjernens celletyper forventer vi at kunne karakterisere hjerneskaderne biokemisk og derved bidrage til udvikling af mere individualiseret behandling og patientrådgivning.

Forskningsmiljøet og arbejdet

Projektet gennemføres i en multidisciplinær forskningsgruppe bestående af specialister i neurokirurgi, ortopædisk traumatologi og klinisk biokemi. Forskningsåret gennemføres ved forskningslaboratoriet, Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital. Laboratoriet har et stort og alsidigt forskningsmiljø med to professorer, mange ph.d.-studerende og adskillige forskningsårsstuderende indenfor forskellige forskningsområder.

Studierne gennemføres på en allerede etableret kohorte af traumepatienter. Du vil få ansvar for at gennemgå journaler, udføre praktisk laboratoriearbejde, analysere data og sammenskrive en eller flere artikler.

Vejledere

Hovedvejleder

Mikkel Mylius Rasmussen

Overlæge, klinisk lektor, ph.d.

Hjerne- og rygkirurgi

Medvejleder

Claus VB Hviid

Afdelingslæge, ph.d.

Blodprøver og Biokemi

Praktiske forhold

Der planlægges opstart 1. september 2022 og ansøgningsfristen til AU er således 15. april. Din løn og størstedelen af laboratorieanalyserne er allerede finansieret. Du skal selv deltage aktivt i processen med protokolskrivning og fondsansøgninger i løbet af foråret 2022.

Ansøgning

Interesserede bedes sende en kort ansøgning og CV senest 1. marts til Claus VB Hviid: Clhvii@rm.dk. Samtaler vil blive afholdt løbende.