Close

Symposier

Symposierække om vejen fra forskningens verden til den kliniske hverdag

Symposierne er en del af en symposierække om vejen fra forskningens verden til den kliniske hverdag, som SMS afholder i samarbejde med andre studenterforeninger på medicin.

Formålet er at illustrere hvilken rolle forskning spiller i de forskellige specialer samt hvad forskning kan bidrage til i den videre udredning og behandling.

Der afholdes et symposium hvert år. Med symposierækken ønsker SMS at vække interessen for sundhedsvidenskabelig forskning hos de studerende. Alle studerende er velkomne til symposierne, hvor forskere vil holde spændende foredrag om deres forskningsområder.

Hvis du kommer fra en studenterforening, der har en god ide til det næste symposium, så kontakt os.

Titel på symposium

Undertitel

Hvad?

Beskrivelse

Generel information

Tidspunkt: d. 21. november 2018, kl. ??.?? – ??.??

Lokation: Bartholinauditoriet (bygning 1241, lokale 135)

Program

Let’s rethink sex/ “Fra forskning til sengen”


Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Morten Herlin 

Jeg forestiller mig at vi har et 3-delt program der nu hedder:

1.

-kvindelig anatomisk dysfunktion (Morten)

-mandlig anatomisk dysfunktion (evt Hans Jørgen??)

2.

-mandlig seksual dysfunktion (Hans Jørgen)

-kvindelig seksual dysfunktion (evt Ditte??)

3.

Sexologisk tilgang til ovenstående problemstilling (Ditte Trolle)

Evt tid til panelsamråd med spørgsmål fra publikum…

Tidligere symposier

ADHD - Når forskning redder liv!
ADHD - Når forskning redder liv!

SMS og Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende (PSM) inviterede den 12. oktober 2017 til fælles symposium om ADHD.

Hvad er ADHD – og hvordan kan vi forbedre diagnosticering og behandling af ADHD i fremtiden?

På trods af, at ADHD er den hyppigste psykiatriske lidelse blandt unge og børn, og som de fleste har hørt om, mangler der stadig rigtigt meget viden. Hvad er mekanismerne bag ADHD? Hvordan behandler vi lidelsen? Hvordan optimerer vi behandlingen i fremtiden, og hvilke metoder skal vi benytte os af? Dette var nogle af de spørgsmål der blev svaret ved årets symposium.

Genoplivning - når forskning redder liv!
Genoplivning - når forskning redder liv!

SMS og Studerende Anæstisiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) Aarhus inviterede den 20. april 2017 til fælles symposium om førstehjælp.

Hvad er et hjertestop – og hvordan kan vi øge overlevelsen efter hjertestop i fremtiden? Hjertestop er et scenarie, de fleste af os kender til, og mange har i dag et basalt kendskab til hjerte-lungeredning, men hvordan forbedrer vi behandlingen i fremtiden, og hvilke metoder kan vi benytte? Dette var nogle af de spørgsmål der blev svaret ved årets symposium.

Fra basal immunologi til bedre kræftbehandling

SMS og Onkologisk Selskab for Medicinstuderende (OSM) inviterede den 4. oktober 2016 til fælles symposium om immunterapi.

Immunterapi er kommet for at blive. “I de seneste år har der været et meget stort gennembrud i udviklingen af immunterapi, og det forventes, at det bliver en lige så vigtig behandlingsform som kemoterapi inden for den nærmeste fremtid.” – cancer.dk

Til symposiet kom bl.a. Mads Hald Andersen, der har været med til at opstarte Center for Cancer Immune Therapy – et af landets førende centre for immunterapi. Desuden læge Henrik Schmidt, der fortalte om godkendelse og implementering af immunterapi i klinikken. Henrik fortalte, i fællesskab med en af hans patienter, om hvordan det er at være læge med protokolpatienter, samt hvordan det er at modtage nye behandlingsformer som patient.