Close

9. marts 2017

120 medicinske forskertalenter til kongres i Nyborg

Aarhus Universitet

Over fire dage fra 16. til 19. marts præsenterer 120 medicinstuderende fra hele landet resultaterne af deres forskningsprojekter og drøfter uafhængig forskning, når Selskab for Medicinsk Studenterforskning holder sin niende Kongres for Medicinsk Studenterforskning i Nyborg.

Forskning – med eller uden støtte fra industrien.
Spørgsmålet bliver et af de vigtige punkter på den niende Kongres for Medicinsk Studenterforskning, hvor en af kongressens fire dage bruges på en paneldebat, der sætter fokus på medicinalindustriens rolle i den sundhedsvidenskabelige forskning.
Et panel af centrale aktører i en debat, der optager stadig flere, giver deres bud på, hvordan den fremtidige forskning skal finansieres og om det overhovedet er muligt at lave forskning af høj kvalitet uden den store økonomiske støtte, som medicinalindustrien årligt bidrager med.
Diskussionen er allerede i gang. Både blandt de, der beskæftiger sig med sundhedsvidenskab, men bliver i tiltagende grad debatteret i medierne i det brede samfund.
Panelet består af forskningschef i Lundbeck, Anders Gersel Pedersen, direktør for Steno Diabetes Center CPH, Allan Flyvbjerg, dekan ved SUND AAU, Lars Hvilsted Rasmussen, formand for Nordisk Cochrane Center, Peter Gøtzsche samt tidligere medlem af etisk råd, Thomas Plough, som alle vil give deres bud på, om forskning med økonomisk støtte fra industrien er fri og uafhængig,

Feedback til studerende

Kongres for Medicinsk Studenterforskning (KMS) 2017 afholdes på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg.
Ud over at drøfte aktuelle sundhedspolitiske emner omfatter kongressens program foredrag af de deltagende studerendes.
Foredragene bedømmes af etablerede forskere fra hele landet som har stor fokus på af give feedback på foredragsholdernes præsentationsteknik, så de studerende kan forbedre sig som formidlere, hvilket kan komme til gavn, når de senere skal præsentere deres forskning på store internationale videnskabelige kongresser.
I programmet indgår også nøje udvalgte faglige og inspirerende oplæg, ligesom deltagerne har rig mulighed for at skabe netværk med andre forskningsaktive medicinstuderende, og finde inspiration til mulige fremtidige forskningsprojekter.

SMS – frivillige ildsjæle for forskning

Selskab for Medicinsk Studenterforskning (SMS) består af 15 frivillige og engagerede medicinstuderende og læger fra Århus Universitet. Kongres for Medicinsk Studenterforskning er foreningens største arrangement, men SMS arrangerer adskillige foredrag, kurser og workshops med forskningsrelevante temaer, hvor alle interesserede kan deltage.
Derudover fungerer foreningen som politisk organ, der helt lokalt arbejder for at forbedre mulighederne for studenterforskning på Århus Universitet gennem dialogmøder med Forskerskolen på Health, men foreningen deltager aktivt i den nationale debat, blandt andet gennem indlæg i medierne og direkte kontakter til sundhedspolitikkerne på Christiansborg.

Kontakt:
For mere information kontakt venligst
Kasper Glerup Lauridsen, Formand for Selskab for Medicinsk Studenterforskning
Mail: kglerup@hotmail.com
Tlf.: 22 46 78 15