Vi får løbende henvendelser om stipendier og fonde med relevans for medicinere og forskningsårsstuderende, der vil blive slået op her. Relevante opslag til siden kan sendes til mail@studenterforskning.dk.

Aktuelle opslag:


Aalborg Universitetshospital udbyder et antal sommerstipendier af maksimalt tre måneders varighed, og lønnen er kr. 10.000 pr. måned. Ansøgere skal selv tage kontakt til relevante forskningsansvarlige med henblik på etablering af samarbejde om et projekt. Deadline 30. april 2017.

Læs opslaget for flere detaljer.


 

Fonden af 17-12-1981 opslår hermed 1-2 ledige skolarstipendier til forskning inden for det lægevidenskabelige område, som forventes at kunne forbedre sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling. Alle stipendierne bevilges for ét år. Deadline 1. juni 2017.

Læs opslaget for detaljer og ansøgningskema.